ชุดยากินิคุหมูดำคุโรบุตะ

Kuro Buta Yakiniku Set

黒豚焼肉セット

420.-

ชุดยากิินิคุเนื้อนำเข้าจากญี่ปุ่น

Kuro Premium Yakiniku Set

クロ・プレミアム焼肉セット

650.-

คอหมูดำคุโรบุตะ

Ton To Ro

豚トロ

130.-

หมูสันนอกคุโรบุตะ

Buta Rosu

豚ロース

130.-

หมูดำคุโรบุตะสามชั้น

Buta Bara

豚バラ

130.-

เนื้อติดมันพิเศษ

Tokujo Karubi

特上カルビ

290.-

เนื้อใบพายพิเศษ

Mizuji

ミスジ

220.-

เนื้อสันในพิเศษ

Hire

ヒレ

240.-