สลัดแตงกวาญี่ปุ่น

Japanese Cucumber with Kuro Sauce

クロ•ソースのきゅうりサラダ

150.-

หมูเค็ม

Deep Fried Salted Pork

豚の塩焼き

350.-

ถั่วแระอบญี่ปุ่น

Roasted Japanese Edamame

えだまめ

150.-